👉 Để giúp cho nhân viên đại gia đình 𝐀𝐍 𝐏𝐇𝐔́ 𝐓𝐇𝐈̣𝐍𝐇 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 tích góp thêm kỹ năng cũng như chốt sales thành công ngay từ những cuộc gọi đầu tiên, lãnh đạo Công ty đã tổ chức một 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐊𝐘̃ 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐋𝐄𝐒𝐀𝐋𝐄𝐒 SIÊU BỔ ÍCH vào ngày hôm qua (08/03/2021)

😘 Chỉ hơn 2 giờ tham gia, mọi người đã tích lũy cho bản thân rất nhiều kiến thức bổ ích. Giảng viên đã chỉ ra những điểm yếu trong kịch bản bán hàng cũ, phải lấy KH làm trọng tâm, giúp học viên thay đổi được tư duy cách telesale tại đơn vị.

️🎉️🎉 𝐀𝐏𝐓-𝐞𝐫𝐬 ơi! Ban lãnh đạo Công ty muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: “Chỉ cần các bạn không ngừng học hỏi thì chắc chắn những khóa học bồi bổ kỹ năng sẽ được tiếp tục tổ chức trong thời gian tới.”

Hãy xem lại những hình ảnh đáng nhớ của buổi học nhé!