Kinh tế tăng trưởng 2 con số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày càng đồng bộ, quy mô hành chính nâng tầm từ huyện lên thị xã… Có thể nói, nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu quá trình tăng tốc, bứt phá trên chặng đường phấn đấu đưa Phú Mỹ trở thành thành phố vào năm 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, kinh tế luôn tăng trưởng ở mức cao, hạ tầng kỹ thuật, xã hội ngày càng hoàn thiện, an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, lòng tin của nhân dân với Đảng được nâng cao. Đó là thuận lợi cơ bản để TX.Phú Mỹ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ Trung ương và của tỉnh BR-VT càng tiếp thêm sức mạnh để TX.Phú Mỹ khai thác những lợi thế về vị trí địa lý, phát huy ưu thế của hệ thống kết cấu hạ tầng để tạo ra những bước đột phá có tính chất quyết định cho chuyển đổi mạnh mẽ về chất của nền kinh tế.

Ngoài đưa nền kinh tế tăng trưởng 18%, nhiệm kỳ vừa qua TX.Phú Mỹ đã thực hiện đúng lộ trình phát triển đô thị. Năm 2018, hoàn thành các tiêu chí và được công nhận thị xã, chỉ 1 năm sau, TX.Phú Mỹ đã lập và được phê duyệt đề án đô thị loại III. Đến nay, Phú Mỹ đã đạt gần hết 59 tiêu chuẩn đô thị loại III. Với tiến độ này lộ trình đạt đô thị loại III sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Việc Phú Mỹ nâng tầm đô thị từ quy mô hành chính huyện lên thị xã là tiền đề quan trọng để TX.Phú Mỹ xây dựng chương trình phát triển đô thị TX. Phú Mỹ giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, hướng đến mục tiêu đến năm 2025 Phú Mỹ cơ bản đạt các tiêu chí, chuẩn đô thị loại II và đạt yêu cầu để nâng cấp hành chính đô thị từ thị xã lên thành phố. Giai đoạn đến năm 2030, tiếp tục hoàn chỉnh đô thị loại II và đạt các tiêu chí, chức năng, vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển quốc tế, dịch vụ, du lịch và là đầu mối giao thông cảng quan trọng của vùng và quốc gia.

Dù đạt được những thành quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng TX.Phú Mỹ cũng cần nhìn nhận những hạn chế, khó khăn phải đối mặt. Cụ thể như: Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; hạ tầng giao thông kết nối vùng nếu không được triển khai kịp thời sẽ trở thành điểm nghẽn cho thị xã. Công tác quy hoạch với tầm nhìn chiến lược để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững gắn với lợi thế so sánh là thách thức lớn cho thị xã trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc phát triển nhanh chóng các KCN, cảng biển và yêu cầu đô thị hóa gắn liền với yêu cầu phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, một bộ phận khá lớn dân cư phải chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm; đời sống một bộ phận lớn dân cư bị xáo trộn… Điều này sẽ còn kéo dài trong suốt quá trình phát triển của một thành phố trẻ, trong khi đó hành lang pháp lý trong quản lý hành chính trên địa bàn còn nhiều điểm chưa được quy định rõ, nhất là vai trò của chính quyền thị xã đối với hoạt động trong các KCN. Chất lượng lao động chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, thiếu lao động có trình độ, tay nghề cao. Sự tăng trưởng nhanh chóng của các ngành công nghiệp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp…

Dù khó khăn còn nhiều, thách thức cũng rất lớn, nhưng thuận lợi cũng mở ra cho Phú Mỹ nhiều hơn. Là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế công nghiệp, cảng biển của BR-VT, TX.Phú Mỹ tiếp tục được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư, phát triển các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng. Song song đó, hệ thống cảng biển phát triển, các KCN tập trung, khu dịch vụ hậu cần cảng tạo sức hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào góp phần thúc đẩy kinh tế mạnh trên địa bàn. Với quyết tâm trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp và cảng biển vào năm 2025, TX.Phú Mỹ đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, TX.Phú Mỹ tiếp tục duy trì phát triển dịch vụ-thương mại, công nghiệp ở tốc độ cao; đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ hỗ trợ các KCN và các loại hình dịch vụ – thương mại hỗ trợ cho phát triển đô thị; phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, đưa vào vận hành Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại Cái Mép-Thị Vải. Đối với lĩnh vực công nghiệp, thị xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc, thu hút dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, không thâm dụng lao động, khuyến khích thu hút chuyên gia, lao động trình độ cao… Mặt khác, thị xã cũng tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và các thiết chế văn hóa xã hội, phấn đấu nâng các xã Tóc Tiên, Tân Hải, Tân Hòa đủ tiêu chí trở thành phường vào năm 2024, giúp thị xã hoàn thành các tiêu chí để đạt mục tiêu trở thành thành phố Phú Mỹ vào năm 2025.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, TX.Phú Mỹ cũng hết sức quan tâm tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực xã hội như: Mở rộng các hình thức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách; thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc, chính sách tôn giáo… Đồng thời phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển của thị xã. Bên cạnh đó, thị xã cũng tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nâng mức độ hài lòng của người dân; nâng chỉ số xếp hạng cải cách hành chính hàng năm trên  địa bàn.

Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép tiếp nhận thành công tàu One Stork.

Với những ưu thế mà điều kiện địa lý cùng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng TX.Phú Mỹ sẽ hội đủ các điều kiện về nguồn lực cũng như cơ sở hạ tầng, vững về cơ cấu kinh tế để xây dựng phát triển ổn định và bền vững theo định hướng của tỉnh, đưa TX.Phú Mỹ nâng lên thành thành phố công nghiệp, cảng biển vào năm 2025.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn